Historie

Výpomoc dovezení vody

Dne 19.7.2018 jsme byli požádáni o dovezení vody do vesnice Mosťiště.

Výpomoc TJ SOKOL Skomelno

Dne 17.7.2018 jsme k vůli velkému trvajícím suchům dovezli 4 cisterny vody na místní fotbalové hřiště .

Rozloučení mateřské školky 2018 ve Slabcích

Dne 26.6.2018 proběhlo ukončení mateřské školy s rokem 2018 ve městě Slabce.Dětem jsme ukázali pár věcí co používají hasiči při práci. Pak měly pojmenovat nějaké věci .A na samý závěr si děti zastříkaly ze žberovky.Dětem se to moc líbilo.

Údržba naší techniky

Dne 17.6.2018 jsme se sešli aby chom umyli naší techniku .

Mezinárodní den dětí

Dne 2.6.2018 jsme připravili soutěžní procházku přírodou, kde děti plnily různé soutěže od chůze po chůdách, střílení ze vzduchovky, skákání v pytli a nechybělo ani poznávání hasičských věcí . Celá naučnáztezka byla zakončena ukázkou techniky a stříkání z lafety na Tatře . Na samý závěr celého programu bylo opékání špekáčků nad ohněm a odměnění dětí za splnění úkolů . Tímto by jsme chtěli poděkovat panu Jelínkovi za věnování píšťalek .

Mezinárodní den dětí - příprava

Dne 2.6.2018v 09:00 jsme se sešli u hasičské zbrojnice abychom připravili soutěže a stezku lesem pro děti.

Technická pomoc

Dne 24.05.2018 ve 20:40 byla naše jednotka vyslaná na TECHNICKOU POMOC,ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ v obci Skomelno . Jednalo se o stavění hráze z pytlů písku , aby voda nevnikla do blízkého obydlí z rozvodněného potoka . Nadále jsme projížděli obcí a odstraňovali ucpané vstupy do kanalizace od větví a listí , aby voda mohla odtékat a nevznikly další škody na majetku.

Údržba naší Tatry

Dne 14 . 5 . 2018 jsme se sešli v 08:00 hodin v místní hasičárně , kde jsme důkladně promazali současti naší Tatry . Pak na řadu přišla výměna motorového oleje a těsnění pod hrnečkama . Po výměně oleje a po projetí Tatry jsme přišli na jednu závadu - na dvě prasklé přepadové trubičky od nafty. Výměna nebyla jednoduchá, kvůli přístupu k prasklým trubičkám, ale přesto se nám ji podařilo opravit . Celá údržba trvala do 15 :00 hod. Tatra může sloužit vesele dál.

Technická výpomoc - zalévání lesních školek

Dne 1-2.5.2018 jsme byli požádaniFořtem na zalévání lesních školek z důvodu velkého sucha.

Májka 2018

Dne 30.4.2018 ve spolupráci s TJ Sokol Skomelno jsme společně postavili májku . Nadále se opékali špekáčky a přitom se vyhlížely na nebi čarodějnice. Májka se hlídalado časných ranních hodin a čarodějnice nepřiletěly.