Historie

Maškarní bál pro děti a dospělí

Dne 3.2.2018 se konal již tradiční maškarní bál pro děti a dospělé. Této akce se zúčastnilo 30 dětí a 50 dospělých.Byla i vyhlášena nejlepší maska jak dětí tak dospělých. Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží i diskotéka. Děti i dospělí si to moc užívali.

Valná Hromada SDH Skomelno

Dne 20.1.2018 se konala v místním pohostinství Valná Hromada SDH Skomelno . Na programu bylo shrnutí aktivity SDH za celý rok , dále výjezdy k požárům,technická výpomoc,pořádané akce pro děti ,kulturní akce pro dospělé , péče o svěřenou techniku . Vybírání členských příspěvků .

Rozloučení se starým rokem s kolegy

Dne 30.12.2017 jsme se sešli v místní hasičárně, abychom oslavili konec roku se svými kolegy a kamarády. Akce se protáhla do ranních hodin.

Tradiční výšlap na Radeč

Dne 30.12.2017 se konal tradiční výšlap na Radeč, kterou pořádá TJ Skomelno.Této akce se zúčastnili TJ Sokol Skomelno i členové SDH. Na vrcholu si všichni opékali špekáčky a s dobrou náladou se vrátili zpět domů .

Chodil u nás Mikuláš

Dne 9.12.2017 proběhla ,v místní sokolovně ,Mikulášská nadílka. V 17:00 hodin se uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku za doprovodu koled. Děti následně vypustily balónky s přáníčkama pro Ježíška. Pak se rodiče s dětmi přemístili zpět do sálu sokolovny, kde čekali na příchod Mikuláše, čerta a anděla. Za řinčení řetězů přichází Mikuláš s Andělem a čertama. Děti hnedka ztichly a začaly sekat dobrotu. Po odříkání básničky dostaly od Mikuláše balíček sladkostí. Nikdo z dětí nezlobil ,tak si ho čert neodnesl s sebou do pekla.

Stavění a zdobení vánočního stromu

Dne 2.12.2017 se konala brigáda od 09:00 hodin.Stavění a zdobení již tradičního vánočního stromku u sokolovny .Poděkování patří všem ,co se zúčastnili této brigády.

Technická výpomoc - odstranění padlych stromů

Dne 29.10.2017. Jsme byli vysláni na technickou výpomoc, odstranění padlých stromů přes pozemní komunikaci.Zákrok byl náročný kvůli stále padajcím stromům při práci a také kvůli počtu výjezdů.

Úprava odvodňovacího kanálku

Dne 29.10.Proběhlo dokončení odvodňovacího kanálku na děštovou vodu.

Křest nového zásahového vozu

Dne 28.10.se uskutečnil v Radnicích křest nového zásahového vozidla SCANIA .Sbor dobrovolných hasičů Skomelno se této akce zůčastnil a přeje SDH Radnice ať vozidlo dobře slouží.

Brigáda-malování

Dne 7.10.2017 proběhla brigádana vymalování garáže pro naši Tatru Růžu . Před malováním proběhly menší úpravy jako výměna osvětlení, elektrických zástrček a vypínačů.