Historie

Technická pomoc č.8,

Dne 1.7.2022 v 16:18 hod. nás operační středisko hasičů posílá na technickou pomoc - odstranění nebezpečných stavů , padlé stromy přes komunikaci.Jednotka vyráží do 5 minut v počtu 7 lidí. Jednalo se o 3 padlé stromy. Po odklízení se zpět vracíme na základnu .

Technická pomoc č.7,

Dne 30.6.2022 proběhla technická pomoc na čištění vodojemu , o kterou zažádala obec.Vše proběhlo v pořádku .

Technická pomoc č.6,

Dne 28.6.2022 v 17:43 je vyhlášen poplach na odstranění nebezpečných stavů - Technická Pomoc . Pád stromů na barák. Jednotka vyráží do 5 minut od vyhlášení . Jedná se o zlomený strom , který spadl na střechu garáže . Na příkaz velitele zásahu a z důvodu bezpečného odstranění stromu je povolán i žebřík z Rokycan . Následně je strom opatrně rozřezán a odstraněn .

Technická pomoc č.5,

Dne 28.6.2022 v 02:18 je nám vyhlášen poplach na odstranění nebezpečných stavů - čerpání vody. Jednotka vyráží do 8 minut od vyhlášení v počtu 7 lidí. Při příjezdu na místo určení je zjištěno , že objekt není ještě zasažen , ale moc tomu nechybí.Při pátrání po příčině nacházíme ucpané rošty kanalizace. Po vyčištění roštu od nánosů listí a větví voda opadá a nebezpečí zatopení se zabránilo . Jednotka se vrací v 03:30 na základnu , kde je v pohotovosti.

Technická pomoc č.4,

Dne 28.6.2022 v 00:30 nám bylo nahlášeno-spadané stromy přes komunikaci mezi Skomelnem a Chomlí. Jednotka vyráží na odklízení 4 stromů. Při zprůjezdnění komunikace se dále přesouváme na Pajzov - Lhota pod Radčem. Zde odklízíme 4 stromy z komunikace.V půli cesty se setkáváme s JSDH Radnice , zde pomáháme odstranit další 3 stromy. Po zprůjezdnění komunikace se ve Lhotě pod Radčem všichni otáčíme a vracíme se zpět na základny.

Technická pomoc č.3,

Dne 27.6.2022 v 23:26 nám byl vyhlášen poplach na technickou pomoc - odstranění nebezpečných stavů .Jednotka se dostavila na místo v počtu 8 lidí , do 7 minut od vydání poplachu. Po zabezpečení se vracíme na základnu.

Bahna 2022

Dne 25.6.2022 jsme se zúčastnili akce Bahna , která proběhla ve vojenském prostoru Strašice.Zde byla vystavena vojenská a hasičská technika , jak historická tak i současná. K vidění byly ukázky bojů, i hasiči zde měli ukázky hašení požáru a plnění bambi vaků , které jsou zavěšené pod vrtulníkem. Náším úkolem byl vystavit naší Tatru mezi ostatni hasičskou techniku .

Dětský den 2022

Dne 28.5. jsme uspořádali dětský den. Který se koná prvé od konce pandemie Covid 19. Pro děti je připraveno mnoho soutěži za které dostávají razítka do své knížky. Po dosazeni všech políček a absolhovaní všech disciplín si děti mohou vyzvednout sladký balíček . Na samý závěrakce si všichni společně opékali špekáčky .

Brigáda na dětský den

Dne 28.5.2022 proběhla brigáda na přípravu dětského dne. Připravovali se různé hry pro děti . Jsou připravené sladké ceny které si děti mohou vysoutězit.

Majka 2022

Dne 30.4.2022 jsme se po delší době z důvodu pandemickeho zákona a covid 19 rozhodly postavit májku. Sraz byl v 09:00 hod. před hasičskou zbrojnicí. Při následné přepravě májkyse začala připravovat to znamená oloupat kůru že stromu a dát věnec a následně nazdobyt fáborky. Stavění majky se konalo po dokončení veškerých práci.K večeru se opékali u ohníčku špekáčky a vyhlížely se čarodějnice které měli ten den sraz.