Historie

Vzpomínka

Dne 21. 11. 2015 ve věku 66 let navždy opustil členskou základnu její dlouholetý člen Alois RAZÍM.Vzpomínají všichni členové SDH Skomelno

Oprava VW Transportér

Dne 29. 11. 2015 byla zahájena oprava našeho dopravního prostředku VW Transportér 2,4 - pokřtěného jménem ŠTEFAN. Bylo stanoveno několik etap vlastní opravy. Ta první byla již zahájena, jednalo se o odstrojení vnitřních částí vozidla a vyvaření poškozených dílů karosérie. Dalším úkolem bude renovace bočního vnitřního obložení, oprava venkovního laku, nastříkání bílého pruhu aoznačení vozidla nápisem HASIČI. Dále náš čeká montáž majáku a radiostanice. Závěrečnou fází bude vybavení vozidla k ostrému zásahu.

Mikulášská nadílka 2015

Dne 28.11.2015od 15:00 hodin byla pořádána mikulášská nadílka pro děti . Akce byla zahájena diskotékoupro děti,která byla zpěstřena soutěžemi . V 17:00 hodin bylpřed budovou slavnostně rozsvěcen vánoční strom. Na scénu nastoupil hlavní bod pořadu-Mikuláš, dva andělé a pořádný čert. Všechny děti byly hodné atak dostalyodměnu. Nenašel se žádný uličník a tak si čert všechnouhlí odnesl zpět do pekla

Vánoční stromek 2015 část druha

Dne 28.11.2015 v 09:00 hodin jsme se sešli před místní sokolovnou. Dělíme se na dvě party . Ta první věšela různé ozdoby na vánoční strom a instalovala elektrické svíčky. Druhá připravovala sál na večerní mikulášskou nadílkuabalíčky pro dětičky. Stačilo se vše na poslední chvíli. Přichází zimní počasí a začíná sněžit.

Vánoční stromek 2015 první část

Dne 21 11.2015jsme ,byli pro vánoční stromeček.Po pulhodinové přepravě jsme se dostali na místo kde byl stromeček označen hajným lesa. Pak to šlo ráz na ráz , asi 35 minut nam trvalo než jsme se vymotali z porostu a naložili na připravený valník.A hurá zpět před místní sokolovnu . Tam na nás čekala dalši prace . První bylo vykopání kanálku pro chráničku kabele a za druhý bylo postavení stromku na své místo.Vše dopadlo dobře stromek je připravený na ozdobení a připojení elektrických svíček.Po pořádné dříně je potřeba se posilnit a všichni jsme se odebrali na domácí guláš.Zdobení stromku proběhne dne 28.11 .

Oslavy sboru SDH Všenice 2015

Dne 31.10 . 2015 jsme navštívili SDH Všenice . Sbor připravil oslavu k 90. výročí .jeho založení .Byla zde k vidění .stará a nová hasičská technika . Hosté si prohlédli hasičská vozidla , mezi nimiž bylo jedno ze zámoří.

Prověřovací cvičení 2015

Dne 18.10.2015 ve 14:10 jsme byli povoláni na požár lesa a travního porostu v Nadryby. Do 4 minut se ozývá do vysílačky :vyjíždíme na místo udalosti. Na zásah vyjíždínaše Tatra Růža a nový transportér. Po 16 minutách od zahlášení jsme na místě druzí,kde jsme zjistili , že se jedná o prověřovácí cvičení . Po zahlášení se veliteli zásahu jsme vytáhli PS 12 a rozbalili dve hadice typu B a jeden rozdělovač a jednu hadici typu C, kde jsme se napojili na další jednotku s PS 12 , a z rozdělovače jsme natáhli jeden proud na hašení. Nadále byl kontrolován stav techniky a STK vozidel a ustrojenost u zásahu . Vše dopadlo dobře a po hodině cvičení jsme se odebrali na domovskou základnu . V 16:45 jsme vysílačkou ohlasili jsme na základně v pohotovosti.

Nový přírůstek do SDH Skomelno

Dne 15.10.2015 jsme si přivezli novy přírůstek na výjezdy Wolksvagen Transportér od firmy Colloredo Mannsfeld sro. Auto jsme důkladně prohlédli a prověřili jeho jízdni vlastnosti . Přes zimní obdobi bude na něm jestě hodně práce

Zkouška brzd na Tatře

Dne 1. 10. 2015 jsme s naší tatrou Růžou podnikly výlet na STK do Hořovic, kvůli nedávné renovaci brzdného systému kde byla podrobena zkoušce brzd na válcích. Zlepšení brzd se projevilo už při cestě na STK, naměřené hodnoty dopadly na výbornou.

Tatra148 CAS 32

Dne 25.9 .2015 jsme přivezli naší "Růžu " z opravy, ihned jsme nabrali vodu a přihlásili se do výjedu