Historie

zpráva o činnosti - pomoc Colloredo Mannsfeld

9.8.2015. Vzhledem dlouhodobému suchu ,jsme byly požádani fitmou. Colloredo Mannsfeld o dovezení vody a zavlažení lesní školky na Rotovně , kam bylo následně navezeno 14 kubíků vody.

Vrácení Pragy V3S do muzea

Po skončení oslav 115 let založení SDH Skomelno nastal čas na vrácení PRAGY V3S do expozice Zbirožského muzea, kde jenaše vozidlo dočasně vystaveno.

Oslavy sboru k výročí 115 let sdh Skomelno

Dne 8. 8. 2015 naplánoval výbor SDH a výbor TJ Sokol Skomelno oslavy k výročí založení místní SDH a místní TJ SOKOL Skomelno. S přípravou se začalo již brzy ráno, dočišťovala se technika, která přijela v noční době za zásahu, následně byla zahájena i příprava ostatní techniky a její transport na místo vystavení. V obci se začíná členskou schůzí, kde jsou za obě složky předána ocenění. Rovněž proběhla zdravice členů SDH Hlásná Lhota z okr. Jičín. Poté následuje průvod obcí se zakončením u fotbalového hřiště. Zde je vystavena technika a probíhají ukázky. Ze strany sokolů začíná nejdříve fotbalové utkání žáků a potom následují dospělíe strany SDHje připravena statická ukázka techniky, ukázka požárního útoku a mnoho dalších. Ve večerních hodinách všichni hosté i účastníci končí na taneční zábavě.

Požár- Pavlovsko 7.8.2015

Při návratu z požáru v Mostišti jsme ještě nedojeli na základnu a jsme opět vysláni k požáru pole a lesa do katastru obce Pavlovsko - Dobřív. Již z dálky je patrné že to nebude žádná maličkost. Z pole požár přeskočil do kopcovitéholesního terénu, kde se rozhořel v korunách stromů. Po příjezdu na místo následuje rozdělení do skupin, kdy velitel vyráží na průzkum a následně navádí dva vrtulníky, kteří pomáhají při zdolávání požáru. Druzí dvačlenové jsou pověření kyvadlovou dopravou vody. Ostatní jdou na požářiště, kde se snaží za pomoci ostatních sborů o zvládnutí požáru. Ve večerních hodinách je požár pod kontrolou, dohašování však bude probíhat ještě dlouho. Po 22.00 hodině nás velitel zásahu posílá na základnu. Špinaví, utahaní ošetřujeme techniku, zítra jsou slavnosti 115 založení sboru a jdeme spát

Požár Mostiště 7.8.2015

Dne 7. 8. 2015 ve 12.18 hodin byl naší složce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár čerstvě sekaného pole, kdy se oheň rozšířil i pod panely sluneční elektrárny. Výjezd okamžitě, po příjezdu na místo bylo provedeno dohašení požáru na okraji pole a pod články solární elektrárny.

Technická výpomoc TJ Sokol Skomelno

Dne 5.8.2015 jsme byly požádani TJ Sokol Skomelno o dovezení vody k nádrži,která slouží k zavlažování mistního fotbalového hřiště . Celkem bylo přivezeno 20kubíků vody.

Údržba Tatry - brigáda

Dne 4.8 2015od 16:00jsme se sešly v místní hasičárně kde jsme se rozdělily na dvě skupiny jedna šla připravit dřevo na blížící se oslavy a druha vyměnila olej na naší tatře a opravily nějaké drobnosti.

Praga V3S. Speciál

Dne 29. 7. 2015 jsme převezli naší pragu V3S ‘‘Barču‘ ‘z hasičského muzea zpět na naší domovskou základnu kde bude využita k oslavám 115 let založení místního Hasičského Sboru

Lesní požár

Dne 21. 7. 2015 byl v 15:28 hodin vyhlášen v obci požární poplach z důvodu požáru lesního porostu mezi obcemi Skomelno a Radnice. Místní jednotka se sešla velmi rychledo 4minut. Na místo požáru směřuje nákladní cisternové vozidlo Tatra s osádkou pěti dobrovolných hasičů. Další tři členové zřizují u dolního rybníka čerpací stanici za využití čerpadla Heron a PS 12. Požár za pomoci ostatních jednotek byl lokalizován rychle a kolem 19:30 hodin byla celá jednotka zpět na základně.

VýpomocTJ Sokol Skomelno 2015

Dne 21.7.2015jsme byly požádani TJ Sokol Skomelno o dovezení vody k nádrži,která slouží k zavlažování mistního fotbalového hřiště . Celkem bylo přivezeno 24 kubíků vody.