Historie

Mikulášská nadílka 2012

Dne 1.12.2012 se konala v rekonstruované sokolovně ve Skomelně tradiční Mikulášská nadílka spojená s rozsvícením vánočního stromu. Mikuláš obdaroval celkem 55 dětí, které si toto odpoledne pěkně užily.

Loučení s prázdninami - 2012

25. 8. 2012 Na louce u fotbalového hřiště ve Skomelně jsme pořádali trochu netradiční rozloučení s prázdninami. Ve 13 hod. bylo připraveno vše na svém místě - stan s občerstvením, lavičky, hranice na táborák a naše hasičská Tatra. Začali přijíždět první hosté - SDH z Plzně - Koterova se svými vozy Avia a Tatra, profesionální hasiči z Radnic, SDH z Němčovic s historickým vozidlem Praga z roku 1951 a Tatrou s cisternou. Později přijelo i policejní auto a vozidlo záchranné služby. Děti i dospělí obdivovali hasičské vozy, mohli si je prohlédnout a vylézt na ně. Jako první jsme mohli vidět taneční představení dívek v hasičských uniformách. Po nich nastoupili chlapci v uniformách, kteří museli rychle a správně zapojit hasičské hadice a vodou srazit terč s obrázkem ohně. Obě představení s dětmi z Mateřské školky v Radnicích nacvičily paní učitelky a SDH Němčovice. Představení dívek i chlapců sklidila velký a zasloužený potlesk. Za odměnu dostali od našich členek Lucie Štruncové a Jany Plaché balíčky se sladkostmi. Následovala ukázka hasičských nástrojů hasičů z Radnic, některé si mohli diváci i vyzkoušet. Potom ukázali policisté rychlou jízdu autem, vybavení svého vozu a vlastní výstroj. Záchranná služba názorně předvedla speciální nosítka a další pomůcky svého vozidla. Potom přišla na řadu dlouho očekávaná atrakce - pěna. Hasiči z SDH Plzně - Koterov fukarem nafoukali dětem pěnu 1 m vysokou. Děti v ní běhaly, ztrácely se v ní a výskaly nadšením. Mnozí dospělí také neodolali a vběhli do pěny také. Na závěr se opékaly buřty. Všechny děti dostaly balíček s dobrotami. Účast byla velká. Všichni odcházeli spokojení.

Pochod do Vejvanova spojený s rybařením - 2012

4. - 5. srpna 2012 nás šlo 17 lidí včetně dětí pěšky do Vejvanova k místnímu rybníku. Pro děti byla připravena přednáška o přírodě, chytání ryb, opékání buřtů a spánek pod širákem. Děti si toto dobrodružství pořádně užily a mají z toho spoustu zážitků.

Dětský den - 2012

2. 6. 2012 jsme u Sokolovny uspořádali pro děti Dětský den plný soutěží, občerstvení, opékání buřtů. Zúčastnilo se 31 dětí ze Skomelna i blízkého okolí.

Cvičný výjezd - 2012

27. 6. Výjezd SDH - cvičný poplach - požár u Škaredé. Naši hasiči dojeli jako druzí na dané místo, dojezdový čas 16 min. Potom pokračovali ve cvičení spolu s SDH Přívětice a s profesionálními hasiči z Rokycan, kteří tuto akci organizovali.

Stavění Májky a Čarodějnice - 2012

5. 5. 2012 Poněkud se zpožděním jsme ve spolupráci se členy TJ Sokol postavili Májku a hranici na čarodějnici. Následovalo tradiční opékání buřtů.

Maškarní bál - 2012

7. dubna 2012 jsme pořádali Maškarní bál pro děti. Masky oblékli i dospělí. Maškarního bálu se zúčastnilo 45 dětí a jejich rodiče či prarodiče. Všechny masky byly oceněny.

Hasičský ples ve Skomelně - 2012

10. 3. 2012 jsme uspořádali v Sokolovně Hasičský ples. Účast byla velká. Všichni se dobře pobavili a zatančili si.

Historie SDH od založení - 1900

SDH ve Skomelně byl založen 29. 7. 1900. V tento den do řad dobrovolných hasičů vstoupilo 18 občanů. O rok později členové sboru zakoupili na úvěr první hasičskou stříkačku, hadice a oděvy. Za doby I. a II. světové války činnost sboru ochabovala. V roce 1947 byla na základě dobrovolné sbírky mezi občany zakoupena 1. motorová stříkačka. V roce 1975 náš sbor oslavil 75. výročí založení, při této příležitosti byl sbor vybaven novými uniformami a již byla postavena nová hasičská zbrojnice. Celkové vybavení sboru bylo ukončeno v roce 1979, kdy byla našemu sboru přidělena nová stříkačka PS 12. V současné době má náš sbor 48 členů, ve výbavě má dvě zásahová vozidla, PRAGA V3S a Tatra 148 a také nově zrekonstruovanou ruční hasičskou stříkačku. Náš sbor každoročně pořádá hasičský ples a akce pro děti - mikulášská zábava, maškarní ples, dětský den, rozloučení s prázdninami, které se mohou chlubit velkou účastí občanů nejen naší obce.