Historie

Brigáda Vánoční Stromeček

Dne 30.11.2019 jsme se sešli v místní hasičské zbrojnici , odkud jsme vyrazili pro vánoční stromeček. Poté jsme stromeček ověsili vánočními ozdobami.

Zpráva o činnosti mytí komunikace

Dne 15.11.2019 jsme byli požádáni o očištění veřejné komunikace v městě Rokycany . Použitá technika Tatra 148 cas 32 ,hadice typu C ,proudnice, tříčlenná posádka .

Děti a seznámení s hasicímy přístroji

Dne 14.11.2019 jsme se sešli v místní hasičské zbojnici s dětmi ,které měly zájem se dozvědět informace o hasicích přístrojích a jejich používání .

Stmelování kolektivu.

Dne 26.10.2019 proběhlo u místní hasičské zbrojnice stmelování výjezdové jednotky a to již tradičním opékáním prasátka. Při této příležitosti jsme zvládli menší brigádu obci.

Konec prázdnin

Dne 25.8.2019 SDH Skomelno pořádalo akci,, Rozloučení s prázdninami,,.Akce se konala u místní sokolovny a požární nádrže.Pro děti bylo připraveno 11 soutěžních stanovišť : chůze po chůdách, střelba míče na branku, hod na koš, kroužky, dráhas lžičkou a míčkem,skákání v pytli,zatloukání hřebíků, poznávání techniky požární ochrany, stříkání z PS 12 , projížďka hasičským vozem. Po úspěšném dokončení všech disciplín,byly odměněni balíčkem sladkostí. Závěrem celé akce bylo opékání špekáčků.

Brigáda- příprava na rozloučení s prázdnin

Dne 25.8.2019 se konala brigáda na přípravu Rozloučení s prázdninami .Všem co se zúčastnili moc děkujeme.

Oslavy založení obce Líšná

Dne 3.8.2019 Jsme byli pozváni na oslavy založení obce Líšná.Dovezli jsme na ukázku veškerou naší techniku.Jak Tatru 148 CAS 32 tak WV Caravelle i historickou koňespřežku , která byla středem zájmu. Prvně jsme napouštěli hasičskou kaď vodou na požární sport a nakonec si děti zastříkali z lafety na naší TATŘE.

Plnění požární nádrže Volduchy

Dne 28.7.2019 jsme pomáhali s plnění požární nádrže vodou ve firmě Borgers Volduchy.Objem nádrže kterou jsme plňili je 700 000 l vody. Na tuto akci nás oslovila firma Robstavu stavby k.s . Naše Tatra 148 CAS 32 jela celkem dvanáctkrát to je 79200 litrů vody které jsme dovezli. Voda na plnění nádrže se brala v Rokycanech v úpravně vod .Na plnění nádrže se podílelo více sborů a firemní auto.

Požár lesního porostů a trávy

Dne 13.7.2019 v 15:05 hodin byl naší jednotce vyhlášen požár lesního porostů a trávy za obcí Chomle. Jednotka vyráží s oběma vozy v čase sedmy minut a v počtu 6 lidí. Při příjezdu na místo se hlásíme veliteli zásahu a zjišťujeme že se jedná o prověřovací cvičení. Kde provádíme dálkovou dopravu vody a cisterny kyvadlovou dopravu vody.

Pohádkový les Chomle

Dne 6.7.2019 jsme byli požádáni starostkou obce Chomle na zpestření pohádkového lesa.Nás se týkalo ukázat naší techniku a vybavení , nechat ji vyzkoušet dětma a zároveň jim říct co hasiči vše dělají a jak se chovat při mimořádných událostech.