Historie

První zkouška sirén v obci pomocí rozhlasu

Dne 4.12.2019 se poprvé rozezněl signál - zkouška sirén -přes místní rozhlas. Tak jsme od 4 .12.2019 připojeni na KOPIS , který nás bude svolávat jak pomocí sms ,amds, tak pomocí zvukového signálu z obecního rozhlasu.

Mikulášská Nadílka 2019

Dne 30.11.2019 se uskutečnila Mikulášská nadílka . Od 15:00 do 17:00 hodin byla dětská diskotéka, na které se děti pěkně vyřádily . Po setmění se rodiče s dětmi přesunuli ven,kde proběhlo rozsvícení vánočního stromu a psaní přáníček Ježíškovi.Dále přišel na řadu Mikuláš s andělem a čerti . Děti musely říct Mikulášovi básničku, aby je čert neodnesl do pekla a Mikuláš je obdaroval dárkem. Akce se zúčastnilo celkem 42 dětí .

Brigáda Vánoční Stromeček

Dne 30.11.2019 jsme se sešli v místní hasičské zbrojnici , odkud jsme vyrazili pro vánoční stromeček. Poté jsme stromeček ověsili vánočními ozdobami.

Zpráva o činnosti mytí komunikace

Dne 15.11.2019 jsme byli požádáni o očištění veřejné komunikace v městě Rokycany . Použitá technika Tatra 148 cas 32 ,hadice typu C ,proudnice, tříčlenná posádka .

Děti a seznámení s hasicímy přístroji

Dne 14.11.2019 jsme se sešli v místní hasičské zbojnici s dětmi ,které měly zájem se dozvědět informace o hasicích přístrojích a jejich používání .

Stmelování kolektivu.

Dne 26.10.2019 proběhlo u místní hasičské zbrojnice stmelování výjezdové jednotky a to již tradičním opékáním prasátka. Při této příležitosti jsme zvládli menší brigádu obci.

Konec prázdnin

Dne 25.8.2019 SDH Skomelno pořádalo akci,, Rozloučení s prázdninami,,.Akce se konala u místní sokolovny a požární nádrže.Pro děti bylo připraveno 11 soutěžních stanovišť : chůze po chůdách, střelba míče na branku, hod na koš, kroužky, dráhas lžičkou a míčkem,skákání v pytli,zatloukání hřebíků, poznávání techniky požární ochrany, stříkání z PS 12 , projížďka hasičským vozem. Po úspěšném dokončení všech disciplín,byly odměněni balíčkem sladkostí. Závěrem celé akce bylo opékání špekáčků.

Brigáda- příprava na rozloučení s prázdnin

Dne 25.8.2019 se konala brigáda na přípravu Rozloučení s prázdninami .Všem co se zúčastnili moc děkujeme.

Oslavy založení obce Líšná

Dne 3.8.2019 Jsme byli pozváni na oslavy založení obce Líšná.Dovezli jsme na ukázku veškerou naší techniku.Jak Tatru 148 CAS 32 tak WV Caravelle i historickou koňespřežku , která byla středem zájmu. Prvně jsme napouštěli hasičskou kaď vodou na požární sport a nakonec si děti zastříkali z lafety na naší TATŘE.

Plnění požární nádrže Volduchy

Dne 28.7.2019 jsme pomáhali s plnění požární nádrže vodou ve firmě Borgers Volduchy.Objem nádrže kterou jsme plňili je 700 000 l vody. Na tuto akci nás oslovila firma Robstavu stavby k.s . Naše Tatra 148 CAS 32 jela celkem dvanáctkrát to je 79200 litrů vody které jsme dovezli. Voda na plnění nádrže se brala v Rokycanech v úpravně vod .Na plnění nádrže se podílelo více sborů a firemní auto.