Historie

Technická pomoc Hřiště

Dne 15.12.2019 v 11:12 minut nám byla vyhlášena technická pomoc . Jednotka vyjíždí do 6 minut od vyhlášení poplachu. V počtu 6 lidí z toho 1 velitel, 1strojník /řidič a 4 hasiči.Po dojetí na místo zjišťujeme , že plechová bouda , která byla umístěna na fotbalovém hřišti , byla odváta silným poryvem větru asi o 30 metrů dál přes potok.Jednotka organizuje přesun a zajištění proti dalšímu pohybu plechové boudy .

Požár skládky větví a hrabanky

Dne 10.12.2019 v 09:50 hodin byl naší jednotce vyhlášen požární poplach na požár skládky větví a hrabanky v obci Chomle. Jednotka vyráží do 7 minut od vyhlášení poplachu.Při příjezdu nás na místo navádí oznamovatel požáru.Po zjištění situace natahujeme vedení typu "C ,,a zahajujeme hasební práce . Zjišťujeme , že oheň se prohořel podložím , které bylo tvořeno z rašeliny.Nezbývá než kopat a odkrýt skrytá ložiska požáru.Po odkrytí skrytých ložisek vše důkladně proléváme 5000 l vody .

8.12.2019 Dárky pro SDH Skomelno

Dne 8.12.2019 jsme obdrželi od obce vánoční dárek . Do vybavení jednotky jsme dostali 3 nové zásahové přilby , nové pracovní rukavice , opasek na práci ve výškách,4 hadice typu D ,zásahový oblek ,hasičský hák , sací koš .Za všechny tyto věci děkujeme.

První zkouška sirén v obci pomocí rozhlasu

Dne 4.12.2019 se poprvé rozezněl signál - zkouška sirén -přes místní rozhlas. Tak jsme od 4 .12.2019 připojeni na KOPIS , který nás bude svolávat jak pomocí sms ,amds, tak pomocí zvukového signálu z obecního rozhlasu.

Mikulášská Nadílka 2019

Dne 30.11.2019 se uskutečnila Mikulášská nadílka . Od 15:00 do 17:00 hodin byla dětská diskotéka, na které se děti pěkně vyřádily . Po setmění se rodiče s dětmi přesunuli ven,kde proběhlo rozsvícení vánočního stromu a psaní přáníček Ježíškovi.Dále přišel na řadu Mikuláš s andělem a čerti . Děti musely říct Mikulášovi básničku, aby je čert neodnesl do pekla a Mikuláš je obdaroval dárkem. Akce se zúčastnilo celkem 42 dětí .

Brigáda Vánoční Stromeček

Dne 30.11.2019 jsme se sešli v místní hasičské zbrojnici , odkud jsme vyrazili pro vánoční stromeček. Poté jsme stromeček ověsili vánočními ozdobami.

Zpráva o činnosti mytí komunikace

Dne 15.11.2019 jsme byli požádáni o očištění veřejné komunikace v městě Rokycany . Použitá technika Tatra 148 cas 32 ,hadice typu C ,proudnice, tříčlenná posádka .

Děti a seznámení s hasicímy přístroji

Dne 14.11.2019 jsme se sešli v místní hasičské zbojnici s dětmi ,které měly zájem se dozvědět informace o hasicích přístrojích a jejich používání .

Stmelování kolektivu.

Dne 26.10.2019 proběhlo u místní hasičské zbrojnice stmelování výjezdové jednotky a to již tradičním opékáním prasátka. Při této příležitosti jsme zvládli menší brigádu obci.

Konec prázdnin

Dne 25.8.2019 SDH Skomelno pořádalo akci,, Rozloučení s prázdninami,,.Akce se konala u místní sokolovny a požární nádrže.Pro děti bylo připraveno 11 soutěžních stanovišť : chůze po chůdách, střelba míče na branku, hod na koš, kroužky, dráhas lžičkou a míčkem,skákání v pytli,zatloukání hřebíků, poznávání techniky požární ochrany, stříkání z PS 12 , projížďka hasičským vozem. Po úspěšném dokončení všech disciplín,byly odměněni balíčkem sladkostí. Závěrem celé akce bylo opékání špekáčků.