Zajimavosti

Jak se chovat při vichřici
08. 03. 2019
Zde je pár praktických rad od hasičů, jak se chovat při silném větru: ·Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku. ·Nezdržujte se v blízkosti větších stromů. ·Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy). ·Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení. ·Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici). ·Schovejte se v budově s nenarušenou statikou. ·Nechoďte do lesa. ·Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích. ·Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu. ·Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.). ·Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150. Po vichřici: pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně. kpt. Mgr. Nicole Zaoralovátisková mluvčíMV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Rozdělení pásem požaru
03. 03. 2019
Dobrý sluha ale zlý pán. I takto je znám oheň.Staneli se pánem jedná se o požár neboli: nežádoucí hoření u kterého jsou vážne ohroženy životy a zdraví lidí nebo zvířat či dochází k ničení majetku nebo ohrožení životního prostředí.Rozlišujeme 3 pásma požáru.1) pásmo hoření .2) pásmo přípravy .3) pásmo zakouření
Už se chystáte bruslit na rybníce?
22. 02. 2019
Každý člověk by si ale měl počínat tak, aby nemusel připravenost jednotek testovat na sobě samém.Proto nevstupujte na led, jehož tloušťka je menší než 8cm.Pro bruslení je bezpečná tloušťka ledu 10cm a více.Nevstupujte na hladiny, které nejsou zamrzlé v celé ploše.Pro zjištění bezpečné síly ledu existuje pomůcka 5, -5, 10  - znamená to, že je-li po dobu alespoň 5dní teplota alespoň -5°C, naroste tloušťka ledu na 10cm.
Nejčastějši příčina požáru v zimě
07. 01. 2019
Topná sezóna začíná, nebo pro někoho již dávno začala. Bez mnoha požárů souvisejících s topidly (ať už na plynná, kapalná, tuhá paliva či elektrické spotřebiče) a komíny se bohužel neobejde žádný rok.Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla, nebo špatné umístění či instalace topidla, dále zazděný trám v komíně, častou příčinou vzniku požáru byly také jiskry z komína nebo vznícení sazí
Hořící olej hasíme.
07. 01. 2019
Že se hořící olej nehasí vodou je snad obecně známo, ale možná je dobré to připomenout .Hořící olej vyplave nad vodu, voda velmi rychle přechází do varu a parní bubliny explozivně vystřelují do okolí kapky hořícího oleje, který se velmi rychle odpařuje, obaluje molekulami kyslíku a hoření se stává velmi intenzivním. Nejlepší způsob hašení je zamezením přístupu vzduchu např. přehozením mokré utěrky přes pánev nebo zakrytím pánve pekáčem.
Topná sezóna
16. 11. 2018
Začala topná sezóna a my opět připomínáme povinnost kontrol a revizí spalinových cest.Od 1.1.2018 do 16.11.2018 vyjeli hasiči v Plzeňském kraji k 60 požárům komínových tělěs. Ve 26 případech nepředložil majitel doklad o kontrole spalinové cesty.Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Nyní je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně. Jak často kontrolovat a čistit komín?Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Jednou za rok je nutno nechat provést kontrolu oprávněnou osobou – kominíkem.Zákon umožňuje uživateli provést některé úkony kontroly sám.Co může uživatel sám kontrolovat:Stav topidla a kouřovodu – zda nejsou propálené, není popraskané zdivo a vydrolené spáryZda se v blízkosti topidla a kouřovodu nenachází hořlavé předmětyZda je přívodní elektroinstalace ke kotli nepoškozenáStav komínových dvířek a jejich uzávěrůPokud dojde k požáru komínového tělesa:Odstraňte z dosahu sálavého tepla všechny hořlavé předměty.Zavolejte linku 150 nebo 112.Nepokoušejte se hasit komín vodou. Vysoká teplota v komíně spolu s rychlým vývinem páry může způsobit popraskání, či destrukci komínu. K hašení je možno použít písek, který je vhazován buď dvířky k vymetání komínu, nebo přímo ze střechy tělesem kouřovodu.
Záchranná ulička
01. 11. 2018
Takto nově zní § 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích:„Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“
Parkování před Hasičskou zbrojnici
01. 11. 2018
Prosíme všechny občany a motoristy aby neparkovali své plechové miláčky před vraty a vjezdy do HASIČSKÝCH STANIC a respektovali žluté čáry. Nikdy nevíme kdy, a kde nás bude potřeba. Každá minuta je pro nás drahocenným časem a hlavně pro toho kdo nás právě potřebuje. Čas na pomoc utíká, když musíme sehnat majitele vozu, aby přeparkoval. Abychom mohli vyjet s naší technikou. Děkujeme za pochopení. Vaši hasiči.
Červeno modré majáky
01. 11. 2018
ČESKÁ REPUBLIKA – Hasičské, policejní a sanitní vozy budou nově moci ode dneška, tedy od 1. října používat kombinaci modrého a červeného majáčku. Policistům, hasičům nebo záchranářům tak na výstražném majáčku přibude další barva, a to červená, aby byli mnohem lépe vidět.Zákon počítá i s tím, že vozy policie, hasičů a záchranného systému tak budou moci jezdit i s modročervenými majáky. Ty modré jsou totiž podle odborníků na dopravu za špatného počasí hůře vidět.Automobily integrovaného záchranného systému takbudou moci být vybaveny nejen modrými, ale i modročervenými majáky. Důvodem je tak lepší viditelnostvozů. Novinku má přinést novela o provozu na pozemních komunikacích, kterou doporučil beze změn schválit senátní dopravní výbor.Kdo smí používat modré světlo:Policie ČR Vězeňská službaVojenská policie Obecní policie Hasiči Důlní záchranná služba Poruchová služba plynárenských zařízení Zdravotnická záchranná služba, zdravotnická dopravní služba, přeprava pacientů neodkladné péče Vojenští záchranáři při plnění humanitárních úkolů CO .Celní správa Generální inspekce bezpečnostních sborů Podle nařízení vlády též vozidla prezidenta republiky, předsedů parlamentních komor, členů vlády, vybraných vojenských velitelů a motocyklové jednotky Hradní stráže, Státní plavební správy, vybraných dopravních podniků a Svazu záchranných brigád kynologů ČR.Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR
Zdravověda - CMP
29. 10. 2018
Za třemi písmeny CMP se skrývá jedna z nejzákeřnějších a nejčastějších příčin úmrtí nezpůsobených úrazem. Cévní mozkové příhody či také mrtvice jsou onemocnění, která přicházejí znenadání, neprojevují se bolestí a jejich prvotní příznaky lidé velmi často podcení. Dnes je světový den tohoto závažného onemocnění.Mrtvici způsobuje sraženina, která brání průtoku krve do části mozku. Následkem může být ochrnutí, či dokonce smrt. Denně takto v Česku zemřou téměř tři desítky lidí. K typickým projevům mrtvice patří náhlé postižení a zhoršení řeči, pohybu (typicky jedné poloviny těla) a koordinace, pokles koutku úst, necitlivost tváře, porucha vidění, zmatenost.Při podezření na cévní mozkovou příhodu neváhejte s přivoláním záchranné služby. Tísňovou linku volejte i tehdy, pokud si nejste jistí, zda se o mrtvici jedná.U člověka postiženého mrtvicí postupujte dle instrukcí operátora linky 155 a kontrolujte především vědomí a dýchání.Včasná pomoc rozhoduje o co nejmenších následcích a zachování šance na kvalitní život. Většina pacientů (až 70 procent) se po prodělané mrtvici zcela zotaví, pokud jim je léčba poskytnutá do jedné hodiny.Děkujeme, že nejste lhostejní! ZZS HMP
Výuka na polygonu s dýchací technikou
19. 10. 2018
Je to náročná prověrka fyzičky, ale i orientace v zakouřeném prostředí či zacházení s dýchací technikou. Test na polygonu podstupují hasiči z Letiště Václava Havla dvakrát ročně. Reportér iDNES.tv Matěj Smlsal ho absolvoval též. Na konci padl vyčerpáním a člověka nezachránil.Všichni hasiči mě na letišti vítají s úsměvem. Také se směju, jelikož zatím přesně nevím, čím budu muset projít.Reportér Matěj Smlsal si zkusil výcvik v polygonu na Letišti Václava Havla,...První část testu ověřuje, jakou mají hasiči fyzičku.Polygon je plný překážek. Všude je navíc tma, kouř a z reproduktorů pouští...Tma, stres, vedro v mundúru. Reportér je na pokraji sil.„Čeká vás pohyb ve stísněném prostoru, navíc natolik zakouřeném, že ztratíte orientaci. To podpoříme ještě záblesky a zvukovou kulisou, abychom navodili stresové prostředí. Je to proto, aby se vám zvednul tep, tlak a my viděli, jak pravidelně dýcháte, jak nám polygon projdete,“ líčí mi zástupce ředitele letištní hasičské záchranné služby Karel Moravec.To, co popisuje, je až druhá část výcviku. Nejprve absolvuju první, která prověřuje fyzickou kondici. Převlékám se do hasičského a nasazuju si dýchací techniku. Tu ale používat nesmím, jelikož nemám osvědčení. Mám ji na zádech jen proto, abych měl zátěž, jakou běžně mívají hasiči. Mimochodem, kdybych ji směl používat, musel bych být podle pravidel na tváři oholen, to kvůli přilnutí dýchací masky.Výcvik budu absolvovat s hasičem Vladislavem Valentou. Jako první mě čeká nekonečný žebřík - stroj, kde jezdí příčky kolem dokola a já musím neustále šlapat, jako bych lezl po žebříku. „Jakmile se žebřík rozjede, začne ti to počítat. Po 30 metrech se vypne,“ hlásí mi technik chemické služby Karel Pošta.„A kdybych to nestihl a sjel až dolů, neobtočím se kolem dokola?“ ptám se v žertu. „Neboj, je to bezpečný,“ uklidňuje mě Karel.Nekonečný žebřík se rozjíždí a mně připadá, že nijak obtížný není. Názor měním ke konci, kdy se blíží hranice 30 metrů. V hasičském mundúru a s kyslíkovou bombou na zádech je mi neuvěřitelné vedro. Po chvíli odpočinku se přesouváme k náročnější disciplíně - kladivu. To vypadá jako stroj v posilovně, na kterém lidé cvičí tricepsy.Musíme zvládnout 50 zdvihů. Krize u mě přichází kolem patnáctého. A zatímco Vláďa už má hotovo, já nejsem ani v polovině. Kladivo se mnou hází, každý další záběr je utrpení. „Hotovo!“ křičí pak Karel a ptá se, zda je všechno dobrý. Neodpovídám, jen hlasitě oddychuju. „Kdyžtak si klekni, ať se nemotáš,“ radí mi. Poslechl jsem.Další dva úkoly nejsou oproti prvním tak náročné. Dvoustovka metrů chůze na běžícím pásu rychlostí 6,5 kilometru v hodině do esetistupňového stoupání a pak jízda na kole, kde mi měří tep a tlak.Tma, kouř a křikA pak nás čeká průchod polygonem. Nejprve průlez nádrží, poté žárová komora a labyrint ve tmě a kouři.„Už jsme tu zažili i zvracení, naštěstí všechno se dá uklidit, tohle se stává, umíme si s tím poradit,“ uklidňuje mě zástupce ředitele Karel Moravec.Nádrž je bez problému. Žárová komora už je zajímavější, tam je kolem 70 stupňů a my musíme překonat několik překážek vytvořených z kovového zábradlí. „Mně je vedro,“ říkám Vláďovi, který leze přede mnou. Pak už prolézáme malými dvířky, abychom zahájili nejtěžší část výcviku.V místnosti je tma, kouř, z reproduktorů se ozývá houkání sirén i křik lidí. Vlézáme do labyrintu, který připomíná klec. Do cíle zbývá 128 metrů. Proplétáme se mezi řetízky, úzkými uličkami a skružemi. I s baterkami vidíme jen na pár desítek centimetrů.Kvůli hluku se těžko domlouváme. „Ruce dopředu!“ křičí Vláďa u jedné z překážek. „Nohy dopředu?“ ujišťuju se, zda jsem správně slyšel.Hlavně průlez několika metrovou úzkou rourou prověří, zda je člověk klaustrofobik. „Ruku! Ruku!“ volá na mě Vláďa, aby mě vytáhl ven. Kouř štípe do očí, síly docházejí. Musíme lézt po stěnách klece nahoru, dolů, nahoru, dolů...„Já to nedám!“Když konečně vycházíme ven, leží na zemi figurína osmdesátikilového muže. Tu máme za úkol zachránit, tedy přenést do vedlejší místnosti. Vláďa chytá muže za horní část těla. „Chytni ho za nohy!“ křičí na mě Vláďa. Snažím se, ale ani s ním nehnu. Vyklouzává mi. „Já to nedám!“ burácím. „Tak na to s*r,“ říká hasič a končíme výcvik.Je po všem. Na pokraji sil se hroutím u zdi ve vedlejší místnosti a zhluboka dýchám. Všem hasičům vyjadřuju obdiv, co musí zvládat. Především tedy, když opravdu zasahují. Ani si to neumím představit. „V reálu je to trošku dřina. Hlavně s tou maskou,“ přitakává vedoucí chemické služby Karel Pošta.Polygon, který jsme právě absolvovali, některým lidem zhatí sen o práci hasiče. „Je to takové síto, které jednoznačně oddělí lidi trpící klaustrofobií, kteří nedobře snášejí stresové prostředí. Jestli je člověk klaustrofobik, to se pozná velice rychle na jeho dýchání. Jestliže je tam nález z hlediska nějaké takové poruchy, bohužel ho to z práce hasiče, profesionálního hasiče vyřazuje,“ popisuje zástupce ředitele Karel Moravec.Xman.cz, Matěj Smlsal
Řízení dopravy v době DN
15. 10. 2018
Proč se v prvních chvílích neřídí doprava v místě nehody?Představte si situaci, že projíždíte kolem dopravní nehody ve chvíli, kdy již na místě zasahují dvě, tři minuty složky Integrovaného záchranného systému. V tu samou chvíli vás napadá, jelikož situace na silnici je značně nepřehledná a někteří řidiči si jedou, jak chtějí, proč v tu chvíli ještě nikdo neřídí provoz na komunikaci... Odpověď vám přináším na řádcích níže. Ačkoliv záchranáři, policisté a hasiči při přebírání výzvy z jednotlivých operačních středisek těchto složek mají alespoň prosté informace o zásahu, na který spěchají, vždy při příjezdu na místo zásahu v prvních chvílích monitorují situaci. Důvod je celkem prostý. Ve chvíli, kdy na místo zásahu dorazí složky IZS, je třeba zmapovat situaci. U hasičů se takovému ději říká "průzkum". Průzkumem místa zásahu se rozumí situace, kdy velitel zásahu (VZ) zjišťuje v krátkosti všechny důležité informace, mapuje místo nehody, počet zapojených vozidel, zraněných osob. Taktéž dochází k situaci, kdy VZ dává povely ostatním členům hasičského družstva k zajištění místa dopravní nehody, odpojení akumulátorů, stabilizování havarovaných vozidel atp. VZ taktéž spolupracuje s ostatními složkami IZS. V tuto chvíli si je však třeba uvědomit, že na některé dopravní nehody vyjíždí jen družstvo hasičů o početním stavu 1+3, tedy jeden strojník, jeden velitel družstva (ten se stává právě tím VZ) a dvěma "obyčejnými" hasiči. Záchranáři, kteří dojedou na místo zásahu, taktéž nejdříve potřebují znát různé okolnosti. Většinou jsou v dnešní době výjezdové skupiny tvořeny dvěma členy, u výjezdové skupiny RLP a LZS jsou členové posádky tři. Ve chvíli, kdy například jedna dvojčlenná posádka přijede k dopravní nehodě, při které jsou zraněné dvě osoby, nejdříve zmapují situaci z pohledu zranění osob. Pokud přijdou na to, že jedna ze zraněných osob je například v bezvědomí, věnují prvotní poskytování odborné přednemocniční pomoci právě této osobě. Hasiči následně na popud záchranářů například prvotně ošetřují lehké zranění druhé zraněné osoby. Následně, po dojezdu dalších posádek ZZS či zlepšení zdravotního stavu vážněji zraněné osoby, například řidiči-záchranář či členové druhé posádky poskytují přednemocniční pomoc. I samotní policisté potřebují nejdříve celou situaci zmapovat. Policisté v rychlosti analyzují situaci z pohledu dopravního, mapují činnost ostatních složek IZS a taktéž se snaží přiložit ruce k práci, která je v některých situacích opravdu nelehká. Například při dopravní nehodě tří osobních vozidel se čtyřmi zraněnými i policisté poskytují ve spolupráci se záchranáři a hasiči první pomoc. Závěrem lze tedy obecně říci následující. V prvotních chvílích se u dopravních nehod provádějí život zachraňující úkony a taktéž úkony, které jsou potřeba k záchranně života. Pokud je již třeba zamezit vjezdu ostatních vozidel k místu zásahu, jsou vozidla IZS parkována u zásahu tak, aby zamezily průjezdu civilních vozidlech. Například hasičská vozidla tak můžete u nehod vidět napříč vozovky. Pokud se již tedy ocitnete v situaci, kdy projíždíte místem dopravní nehody, vždy dbejte zvýšené opatrnosti! Autor: Martin Kramer.
Jak vidí svou práci řidiči IZS
14. 10. 2018
Jak vidí svoji práci sami řidiči záchranných složek? O problematice bezohlednosti či neznalosti řidičů vůči vozidlům IZS nepíšeme poprvé. Již před pěti lety jsme v rámci řešení této problematiky domluvili setkání několika řidičů IZS a udělali s nimi na toto téma rozhovor. Všichni tři naši hosté, policista, hasič a záchranář, se ve valné většině případů shodli na tom, že většina plzeňských řidičů patří do kategorie slušných, kteří respektují modré výstražné světlo a snaží se pomoci tím, že vám cestu uvolní. Zbývající řidiče jsme ale po delší diskuzi dokázali rozdělit do dvou skupin:První a největší, to jsou jedinci, kteří maják ignorují, uhnou neradi nebo dokonce nadávají, zřejmě si myslí, že sanitka s lékařem, či plně naložené auto hasičů v přilbách, jedou na svačinu. Druhou skupinu tvoří snaživí, ale nezkušení řidiči nebo začátečníci. Ty buď po spatření vozidla s VRZ ztuhnou a dupnou na brzdu ať stojí kdekoli, a nebo vám uhnou na opačnou stranu než ostatní. „Pak musíte šíleně kličkovat“ doplnil policista u stolu. „Ale co my?“, smál se hasič, „Já kdybych se pokusil s cisternou ve vyšší rychlosti kličkovat, tak jdu na bok a uválím tam všechna auta jak váleček na nudle. Voda v cisterně je prevít, ta se přelije a auto převrátí.“Daleko horší než řidiči, jsou ale chodci, shodují se všichni u stolu. Ačkoli na rozdíl od řidičů nejsou chráněni nárazníky a deformačními zónami, dovolí si daleko víc. V lepším případě jen pomalu přecházejí, ignorujíc, že se k nim řítíte - to prostě zpomalíte nebo zastavíte, ale nejhorší je, když vám do vozovky vstoupí na poslední chvíli. To je tragédie hotová a není šance k ničemu. „Napiš tam o sluchátkovejch!“ poučují mě chlapi u stolu, „To jsou ti, co mají sluchátka na uších a čumí před sebe! Vlezou do vozovky, nerozhlédnou se a nejlepší je, když se ještě pohupujou do rytmu, to je pak siréna i maják na ..!“ dodávají souhlasně všichni. „Taky babičky s nákupy a nebo děti. Já zažil asi nejhorší situaci, když jsem jel s novou verzí služebního auta a malej kluk vyběhl od mámy do vozovky, strhl jsem to přes obrubník, abych se mu vyhnul a zničil gumu i ráfek,“ zavzpomínal policista. Pak mi ještě chlapi vysvětlili jednu věc, která je určitě zajímavá a když se člověk zamyslí, dojde mu, že i logická. Policisté v oktávce mají šance zabránit střetu největší, jsou jen dva nebo tři v osobáku. Horší to mají hasiči, ti řídí mnohatunové auto, a i když na brzdu řidič dupne, váha vozu ho neúprosně hrne dál.Prosím, ale mějte na paměti, že zcela jistě to mají nejhorší řidiči Zdravotní záchranné služby. Vůz který řídí, je malý operační sál, plně vybavený k poskytování profesionální pomoci zraněné osobě. Řidič neví, zda jsou osoby za ním připoutané a sedí, a nebo jestli se zdravotní stav transportované osoby nezhoršil, lékař zrovna nevstal, nestojí u pacienta a nezachraňuje mu život.Všichni snad chápou, že pokud by řidič v tomto případě musel dupnout na brzdu, může sice chodci život zachránit, ale může zabít nebo zranit celý tým vzadu i s pacientem ležícím na lůžku. Mějte tedy prosím na paměti, že policejní, hasičská nebo záchranářská vozidla jedou někomu pomoct a může to být zrovna váš příbuzný nebo kamarád, prosíme, respektujte jejich poslání a pomozte jim tím, že jim vždy a bezpečně cestu uvolníte.Článek pochází z Krimi Plzeň.
Jak hasit požár oleje
04. 10. 2018
Poslední dobou se objevují požáry oleje tady je pár rád jak se chovat .Hasiči radí : nikdy nenechávejte připravované jídlo bez dozoru, pokud jsou zapnuty spotřebiče,horký olej na pánvi NIKDY nehaste vodou nebo vodním hasicím přístrojem,nejednejte unáhleně a impulzivně,nejprve vypněte přívod energie (elektřina, plyn),pokud nemáte k dispozici hasicí roušku nebo hasicí přístroj, můžete použít improvizované prostředky, například:nehořlavý sypký materiál (sůl, hlína z květináče),mokrou utěrku nebo hadr,pokličku, pečicí plech.Pro rychlejší zjištění požáru ve vaší domácnosti vám může pomoci autonomní hlásič požáru, pro jeho likvidaci specální hasicí přístroj pro hašení jedlých olejů a tuků (třída F). Jak postupovat v kuchyni, pokud se vám při přípravě jídla vznítí olej. Na přiložené fotografii můžete vidět, jak se plameny zachovají, když do pánve se dvěma deci oleje nalijete pohárek vody.
Budoucnost dobrovolných hasičů?
03. 10. 2018
Budoucnost dobrovolných hasičů? Sborů ubývá, mnohde chybí zájem mladých. Jen nostalgie nestačíJe to k neuvěření, ale za posledních pět let podle dostupných zdrojů ubylo v České republice více jak 50 sborů dobrovolných hasičů, což představuje úbytek zhruba šesti tisíc členů. Důvod? Chybí peníze i obyčejný zájem pokračovat v úsilí svých předchůdců.Krajů, kde dochází k útlumu činnosti dobrovolných hasičů je několik, avšak nejvýrazněji se to projevuje například ve Středočeském kraji. Konkrétně na Mělnicku, Kutnohorsku či Kladensku, i když v poslední době se údajně jeví zvýšený zájem navázat na úspěšnou minulost.Avšak co je to minulost? Například devadesátá léta minulého století se zle podepsala na samotné existenci dobrovolných hasičů. Začněme hned u starostů obcí - především mnozí nově zvolení ani neměli zájem o činnost sborů. Kde chybí interes, tam upadá i činnost, kterou neudrží při životě ani nostalgie starší generace "dobráků".K požáru bytového domu ve Slaném se sjelo sedm jednotek. Pomáhali i dobráciPřes to všechno ale existuje i bašta dobrovolných hasičů. Najdete ji v Pardubickém kraji. Sounáležitost k hasičině je zde už tradicí, kdy tisíce dobrovolníků podporují jejich mateřské obce, ale i profesionální kolegové a Krajský úřad sám o sobě.(pšt, hasicskelisty.cz)
Uvolnění dob. hasiče že zaměstnání
28. 09. 2018
Dobrovolní hasiči zachraňují majetek i životy, často si ale musí vybrat mezi akcí a svou prací. Jak je to s jejich uvolňováním, když začne v obci hořet stodola nebo začnou povodně?V uvedených případech se jedná o překážky v práci z důvodu obecného zájmu, což upravuje paragraf 124 zákoníku práce. Ten ukládá zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu.Krátkodobě uvolněnému zaměstnanci pak přísluší náhrada mzdy od zaměstnavatele ve výši průměrného výdělku. Mezi překážky z důvodu obecného zájmu spadá i poskytnutí první pomoci, zejména při úrazech nebo náhlých onemocněních a pomoc při požární ochraně. Zaměstnavatel pak může požadovat refundaci (náhradu mzdy) od orgánu, který vyzval zaměstnance k pomoci při likvidaci mimořádné události. Takovým orgánem je v případě požáru je obvykle příslušná obec, kde dochází ke kalamitní situaci.Zaměstnavatel má dále právo požadovat, aby uvolněný zaměstnanec předložil potvrzení o době nutné k vykonání zásahu. Potvrzení vydá orgán, který požadoval pracovníkovo uvolnění. Náhradu mzdy za dobu nezbytně nutnou musí zaměstnavatel svému zaměstnanci vyplatit. Pokud se sám rozhodne, může se ale vzdát refundace takto vyplacené náhrady. Zaměstnavatel se však nemůže v této souvislosti domáhat náhrady ušlého zisku nebo jiných náhrad. Rovněž nemůže požadovat na uvolněném zaměstnanci, aby odpadlou pracovní dobu napracoval přesčasovou prací. Pouze v případě, že by se sám zaměstnanec uvolil v přesčasech napracovat část nebo celou odpadlou pracovní dobu, může pracovat přesčas. Tato doba se ale poté započítává do limitu práce přesčas a zaměstnanci v důsledku jeho souhlasu nesmí být snížena nebo odňata náhrada mzdy vyplacená za odpadlou pracovní dobu.NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 172/2001 SB.(1) Členům jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, kteří se zúčastní zásahu, nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy v době, ze které jim plynou příjmy z podnikání nebo jinésamostatně výdělečné činnosti, náleží za každou započatou hodinu této doby náhrada ušlého výdělku.(2) Náhrada ušlého výdělku podle odstavce 1 se vypočte jako podílprůměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku a počtu pracovních hodin stanovených zvláštním právním předpisem připadajících na kalendářní měsíc, v němž došlo ke ztrátě na výdělku.(3) Nárok na náhradu podle odstavce 1 je nutno uplatnit u obce do 1 měsíce ode dne vzniku nároku, jinak tento nárok zanikne.
Uskladnění uhlí a dalších topných látek
28. 09. 2018
Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor na riziko samovznícení. Tyto materiály byste měli skladovat tak, aby nenavlhly nebo nebyly uskladněny v příliš velkých vrstvách (nad 1,5 m).Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení.Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť novou navážku od staré. V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla – rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor také na manipulaci se zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta, zapalovač) v blízkosti topiva. Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty uvnitř uskladněného topiva.Pokud zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez je považováno 65 °C), uhlí přeházejte nebo přeneste na volné místo, kde ho uskladněte do vrstvy vysoké maximálně několik desítek cm a nechte ho vychladnout.
Co dělat, pokud v komíně začne hořet?
28. 09. 2018
V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek.Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie. I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit náhradu způsobené škody u pojišťovny, měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele.Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.
Topná sezóna - zabránění požáru
28. 09. 2018
Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš nenamáhejte a topte méně intenzivně. Při samotném užívání topidel bychom neměli zapomenout na dodržování několika bezpečnostních zá­sad.Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. Vždy se řiďte návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci.Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím "vylepšením” nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí.Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Neobsahuje-li návod použití bližší údaje, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na tuhá paliva 80 cm ve směru hlavního sání a 20 cm v ostatních směrech.U spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u spotřebičů na elektřinu je to 50 milimetrů a 10 cm. Pokud není možné bezpečný odstup dodržet, musíte zajistit alespoň kvalitní tepelnou izolaci.Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy nebo laky!Topné těleso na tuhá paliva zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou pod topidlem, které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty.Ochranná podložka by u všech spotřebičů na tuhá paliva měla přesahovat půdorys spotřebiče nejméně o 30 cm před přikládacím a popelníkovým otvorem a 30 cm na bočních stranách, v případě tepelného spotřebiče k vaření se jedná o 60krát 30 cm. U krbu jsou zásady ještě přísnější (izolační podložka o 80 a 40 centimetrů).Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě.Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání větrání otrava oxidem uhelnatým.Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný.Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří – např. biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné lahve apod.). To má nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje to riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste i nebezpečí vzniku požáru.Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se přitom zanáší větším množstvím sazí a tím se zvyšuje i riziko požáru.Kamna na tuhá paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění.V případě topidel na tuhá paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob (např. kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot.Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se totiž mohou pak žárem zdeformovat. Kvůli špatnému uložení popela každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských bu­dov.
Používaní - Červenomodré majáky
17. 08. 2018
Automobily Integrovaného záchranného systému budou moci používat modročervené majáčkyPosted on 16. srpna 2018 .ČESKÁ REPUBLIKA – Hasičské, policejní a sanitní vozy budou nově moci od října použít kombinaci modrého a červeného majáčku. Policistům, hasičům nebo záchranářům tak na výstražném majáčku přibude další barva, a to červená, aby byli mnohem lépe vidět.Zákon počítá i s tím, že vozy policie, hasičů a záchranného systému tak budou moci jezdit i s modročervenými majáky. Ty modré jsou totiž podle odborníků na dopravu za špatného počasí hůře vidět.Automobily integrovaného záchranného systému takbudou moci být vybaveny nejen modrými, ale i modročervenými majáky. Důvodem je tak lepší viditelnostvozů. Novinku má přinést novela o provozu na pozemních komunikacích, kterou doporučil beze změn schválit senátní dopravní výbor.Kdo smí používat modré světloPolicie ČRVězeňská službaVojenská policieObecní policieHasiči Důlní záchranná službaPoruchová služba plynárenských zařízeníZdravotnická záchranná služba, zdravotnická dopravní služba, přeprava pacientů neodkladné péče Vojenští záchranáři při plnění humanitárních úkolů COCelní správaGenerální inspekce bezpečnostních sborůPodle nařízení vlády též vozidla prezidenta republiky, předsedů parlamentních komor, členů vlády, vybraných vojenských velitelů a motocyklové jednotky Hradní stráže, Státní plavební správy, vybraných dopravních podniků a Svazu záchranných brigád kynologů ČR.Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR