Aktuality

Valná hromada
25. 01. 2022
Dne 29.1.2022 proběhne v místní sokolovně valná hromada SDH Skomelno od 18 hod. Vše se řídí dle nařízení vlády ČR epidemickym zákonem.
Topná sezóna.1.
14. 10. 2021
Kontroly spalinových cest.Od října 2020 do poloviny října 2021 v Plzeňském kraji došlo k 116 požárům od spalinových cest (komínů). Ve 53 případech nebyla od majitelů, uživatelů nebo provozovatelů spalinových cest předložena zpráva o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty, což bylo v rozporu se zákonem o požární ochraně. HZS Plzeňského kraje tato porušení řešil v přestupkovém řízení.  Fyzické osobě, která provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem o požární ochraně, může HZS Plzeňského kraje uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.Jak často kontrolovat a čistit komín?Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Jednou za rok je nutno nechat provést kontrolu oprávněnou osobou – kominíkem.Zákon umožňuje uživateli provést některé úkony kontroly sám.Co může uživatel sám kontrolovat:Stav topidla a kouřovodu – zda nejsou propálené, není popraskané zdivo a vydrolené spáry.Zda se v blízkosti topidla a kouřovodu nenachází hořlavé předměty.Zda je přívodní elektroinstalace ke kotli nepoškozená .Stav komínových dvířek a jejich uzávěrů.
Topná sezóna.2.
14. 10. 2021
Pokud dojde k požáru komínového tělesa:Odstraňte z dosahu sálavého tepla všechny hořlavé předměty. Zavolejte linku 150 nebo 112.Nepokoušejte se hasit komín vodou!!!!!. Vysoká teplota v komíně spolu s rychlým vývinem páry může způsobit popraskání, či destrukci komínu. K hašení je možno použít písek, který je vhazován buď dvířky k vymetání komínu, nebo přímo ze střechy tělesem kouřovodu.K ověření oprávněnosti osoby, která Vám přijde udělat revizi spalinových cest, slouží aplikace MV – generálního ředitelství HZS ČR, kterou najdete na adrese:http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/.kpt. Mgr. Petr Poncar tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje
Parkování před hasičskou stanici
19. 06. 2021
Prosíme všechny občany a motoristy, aby neparkovali své plechové miláčky před vraty a vjezdy do HASIČSKÝCH STANIC a respektovali žluté čáry. Nikdy nevíme, kdy a kde nás bude potřeba. Každá minuta je pro nás drahocenným časem a hlavně pro toho, kdo nás právě potřebuje. Čas na pomoc utíká, když musíme sehnat majitele vozu, aby přeparkoval, abychom mohli vyjet s naší technikou. Děkujeme za pochopení. Vaši hasiči.
SDH a JSDH Skomelno
28. 10. 2020
Dlouho se zde nic nedělo, neznamená to však, že by naše jednotka nebyla připravena! Členové jednotky, jsou připraveni pomoci i v této nelehké době, jak ve výjezdové činnosti, tak činnostech pro naše spoluobčany . SDH a JSDH Skomelno jsmePřipraveni.
Vypalování trávy
28. 03. 2020
POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!Opět se na všechny obracíme s obrovskou prosbou – pokud to není nezbytně nutné, prosíme, neprovádějte pálení klestí nejen v lese. Každý den nás zaměstnávají požáry od špatně uhašených ohnišť.